تبریک روز مجلس

جناب آقای دکتر سید غنی نظری نماینده تلاشگر ودلسوز مجلس در راس تمام امور است وسالروز درگذشت شهید مدرس و روز بزرگداشت مجلس را به شما نماینده خوشنام و تلاشگر منطقه خلخال و کوثر تبریک وتهنیت عرض می نمایم وآرزوی موفقیت در سنگر مقدس مجلس دارم. (مدیریت وب سایت روستای زناب)

مرور کوتاه با تصویر