دفتر فنی مهندسی زند

دفتر فنی و مهندسی زند

خدمات دفتر فنی و مهندسی زند
پرینت نقشه های اتوکدی
نقشه کشی ساختمان
اسکن در ابعاد مختلف
پرس و صحاف فنری
پلات و پرینت رنگی
طراحی داخلی
خدمات پرس
طراحی نما
و…
آدرس: خلخال، جنب بانک ملت
تلفن تماس: 3198 3242

مرور کوتاه با تصویر