شعری از دهقان نورانی

 

بو غزلی مُوَشَح صنعتیندَه بعنوان یادگاری ،یازمیشام ،عزیز و مهربان دوستوم و قارداشیم ، (مهندس اکبر قربانی زند)

جنابلارینا اتحاف اؤلسون اؤنا گؤرَه کی هر بیتین حرف اوّلین ترتیبیلَن بیر بیرینین کناریندا قرار وئرسَن

مهندسین آدی و فامیلسى یا شهرتی اَلَه گَلَر و آشکار اؤلار

———-

اورَکدَه حَکّ اؤلوب عشقون، کؤنول شَهریندَه مِهمان سان
طَبیب حاذقیم سَن سَن ، مَریض عشقَه دَرمان سان

کَلامون دُرّ گوهَردی ، شیریندی سؤزلَرون بالدان
قارانلیق کؤنلومَه ای گُول ، مِثال ماه تابان سان

بَهاریم سان ، شُعاریم سان ، منیم لیل و نَهاریم سان
اَدَب مولکوندَه مَن مورَم ،بو مولکَه سن سلیمان سان

رَحیمیم ، راحیمیم سن سن ، مَنی سن گَل رَها ائتمَه
مثال قطرییَم یارا ، سن اؤل دَریای عُمان سان

قَلَم اَلدَه غَزل یازدیم سَنون وصفیندَه ثَپت اؤلسوم
مَنیم ویرانَه کؤنلومدَه یازیلمیش ،اَصل دیوان سان

رضایَم تانریدان ای جان، سَنون تَک دلبَریم واردی
بَهارین فَصلی سونبولسَن گول نَرگیس و ریحان سان

باشیمدا تاج زَرّین سَن ، سَنون عشقیندَه سُلطانَم
فَقیرَم سَنسیز عالَمدَه ، همیشَه خوان اِحسان سان

اَورَکدَن وورقونون اؤلدوم ، اینانجیم باوَریم سن سَن
سَنون حُسنوندَه حیرانام ، گوزَل سن جان جانان سان

نَمازیم سان ، نیازیم سان ، یانان سینمدَه رازیم سان
طَریق عشقیدَه جانا ، چراغ دین و ایمان سان

یاریم سنسَن ، عاریم سَن سن ،بو عالَمدَه واریم سَن سن
صداقت عالمین گَزدیم ، سَن اؤل دَریای وجدان سان

زمستان کؤنلومی ای گُول ، بَهارین جِلوَلندیرمیش
مَنَم بیر بولبول شیدا ، دیار عشقَه بُستان سان

نَهانیم ، آشکاری سان ، منیم شَأن وقاریم سان
سینَمدَه چیرپینان قَلبیم ،داماردا چاغلییان قان سان

داریخماز ( دهقانین) کؤنلو سَنون لُطفونلَه مَن شادام
اؤزوم میزبانووام جانا ، منیم کؤنلومدَه مهمان سان

————————————————————

زبان واژه ها از تقدیر وتشکر از فرهیختگانی مثل شما اقای دهقان نورانی عزیز قاصر است وزبان گویا الکن

لذا بعنوان شاگرد کوچک از ابراز لطف ومحبت جنابعالی کمال تقدیر وتشکر رادارم وامیدوارم همیشه سلامت وتندرست باشید

با احترام اکبر قربانی زند

وبلاگ مرتبط

ارسال دیدگاهآدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.