طباخی افق طلایی

طباخی افق طلایی

آدرس: اسلامشهر، نبش شهرک محمدیه

تلفن تماس: 7053 577 -0912 ، 5981 966 -0912

مرور کوتاه با تصویر