کمپ گردشگری زند

دیدار مدیر کل منابع طبیعی استان اردبیل با فرماندارکوثر. مدیر کل منابع طبیعی استانبه اتفاق مدیر طرح وبرنامه در جهت بررسی مشکلات وظرفیتهای شهرستان با فرماندار کوثر دیدار کردند . فرماندارکوثر ضمن خیر مقدم ابتدا از زحمات منابع طبیعی بدلیل اجرای پروژه های آبخیز داری در شهرستان با اعتبار میلیاردی تشکر نمودند وخواستاراجرای پروژه های […]

مرور کوتاه با تصویر