درباره ما

درباره وب سایت روستای زناب

به نام خداوندي که حُرمتِ پدر و مادر را واجب گردانيده است.

اگر در معرفي مرحوم پدرم ؛ که خدايش غريق درياي رحمت واسعه اش گرداند ؛ فقط در يک جمله بگويم که بيش از نيم قرن (50 سال) از عمر بابرکت خود را وقف آباداني و پيشرفت روستا و آرامش و آسايش اهالي روستا نمودند سخني گزافه نگقته ام .و حتّي مي توانم بگويم که ايجاد اين سايت نيزکه چندين سال پس از رحلت ايشان به ديار باقي ايجاد شده است به نوعي به فرموده هاي ايشان مرتبط مي گردد ؛ آخر ايشان معتقد بودند براي بهتر شدن وضع روستا و رفاه اندک روستائيان لازم است به هر شيوه معقول و درستي مُتَمَسِّک شد …….. روحش شاد و راهش پُر رهرو باد.

 

اينجانب اكبر قرباني زند؛

دراين سايت سعي خواهم کرد ،با توجه به عشق وطن و زادگاهم آ ن چنانکه از دستم بر آيد در حدِّ وُسعِ خود ضمن معرفي ابعادِ گوناگون روستاي زناب ؛ مشکلات و راه حل ها و … را ارائه نمايم ؛ باشد که مسئولي را حد اقل به فکر وا دارم که در راه رسيدن به يکي از کوچکترين مشکلات اين روستا حتّي براي چند دقيقه با خويش خلوت کند و همان خلوتِ با خودِ او شايد او را به حرکتي در طريق حل آن مشکل تشويق و ترغيب نمايد .از تمام خوانندگان محترم و معزَّز سايت تقاضاي آن دارم کاستي هاي حقير را با ديد اغماض بنگرند و به حساب ضعف اينجانب بگذارند نه به حساب روستاي زناب . که روستاي زناب بزرگاني چون مرحوم اَبَوي را پرورانده است و حقش نمي باشد که کاستي ها به حسابش واريز شود .از خداي خود کمک مي طلبم و از او مدد و استغاثه مي جويم که بتوانم دِين و وامداري خود را به مقدار هر چند اندک به زادگاه خود ادا بنمايم .

وَ مِنَ اللهِ التَّوْفيقْ

مرور کوتاه با تصویر