درگذشت مرحومه فرح انگیز کیانی

خانواده های محترم محمدی وکیانی با نهایت تأسف ضایعه غم بار درگذشت مرحومه مغفوره شادروان ” فرح انگیز کیانی “را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای روح پاک آن مرحومه علو درجات و مغفرت الهی و برای خانواده محترم صبر عظیم آرزومندیم.

مرور کوتاه با تصویر